Frisklivssentralen trening Evjudalen  Frisklivssentralen trening Evjudalen  Bjørg Soterud frå Bø. Ho og Marianne Kronborg, Lunde t.h.
ANDRE TILTAK: Bjørg Soterud (t.v.) frå Bø og Marianne Kronborg frå Lunde er glade for treninga på Frisklivssentralen. Soterud meiner det er andre tiltak som må til for å spare pengar enn å legge den ned.

– Kommunalsjefane og direktøren kan gjere som ordføraren: gå ned i lønn