Krysningspunkt. På riksvegen rett nedanfor Bø ungdomsskule er det ønskjeleg med tiltak. Dette er krysset mellom Frivollvegen og Seljordsvegen/ Bøgata.
STOR NOK. Ting tyder på at Bø ungdomsskule er stor nok likevel.

Endring i elevtal kan få konsekvensar for skuleutbygging