201105 Innflyttar Valeria Sunde

Kom frå Eritrea, via Liberia, til Midt-Telemark