BER POLITIKARANE SPARE FRISKLIVSSENTRALEN. Leiar i Midt-Telemark KrF og fysioterapeut Kristin Digranes Bøen ber politikarane unngå kutt av Frisklivssentralen.
BER POLITIKARANE SPARE FRISKLIVSSENTRALEN. Leiar i Midt-Telemark KrF og fysioterapeut Kristin Digranes Bøen ber politikarane unngå kutt av Frisklivssentralen.

– Nedlegging av friskliv og meistringstilbod er stikk motsett av kva me treng nå