SKABB-UTBROT. Både tilsette og pasientar ved Bø sjukeheim (bilete) har blitt smitta av skabb.

Bø sjukeheim tilskot Husbanken budsjettbombe 
ny sjukeheim
FEKK SEG EI OVERRASKING:I Nokon kom med overrasking til sjukeheimen, og det blir dei takka for. FOTO: Bø blad, arkiv

– Folk treng ikkje vere redde for skabb