????????????????????????????????????
STRAMMAR INN REGLANE. Idretten blir på ny ramma når ein må stramme inn på smittevernreglar.

Kan vurdere innstramming for idretten