Per Oskar Strand
Per Oskar Strand

– Som bonde er eg heldig som har to maskinverkstader