Nei til EU landsmøte digitalt frå Bø hotell 

utsendingar 
Bak f.v. Torunn Hovde Kaasa, Kari Torsteinson, Ole Roger Dyrkorn, Lars Erik Keskitalo, Foran fra venstre: Hans Ødegård, Ana Lopez, Åsne Søreide Fjeld, Astrid Staurheim
UTSENDINGAR: F.v. Hans Ødegård, Ana Lopez, Åsne Søreide Fjeld, Astrid Staurheim. Bak f.v. Torunn Hovde Kaasa, Kari Torsteinson, Ole Roger Dyrkorn, Lars Erik Keskitalo.

Det viktige for dei er kven som bestemmer