Siri Blichfeldt Dyrland håpar ein kan få til avtale med kommunedirektøren i neste veke.
ØVSTE SJEF. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland.

– Eg er trygg på at kommunen taklar dette godt