UT I NORSJØ: Denne illustrasjonen frå Skien kommune/NVE viser kor det er tenkt å hente kjølevatn og sleppe det ut att i Norsjø. Det blir stilt krav til at bruk av spillvarmen skal vurderast.
UT I NORSJØ: Denne illustrasjonen frå Skien kommune/NVE viser kor det er tenkt å hente kjølevatn og sleppe det ut att i Norsjø. Det blir stilt krav til at bruk av spillvarmen skal vurderast.

Ein viktig dag for Norsjø og utbygginga på Gromstul