Opna forundringspakke. Leiar i Midt-Telemark Venstre, Steinar Sæland, opn ei pakke med gamle protokollar frå Saude Venstreforening frå 1894 og Sauherad og Nes Venstrelag frå 1951. Rundt bordet f.v. sit Peder Rekkedal (skjult), Tone Aarnes, Ingvar Skobba, Aslak Gunnheim og Torstein Fosstveit. Foto: Øystein Akselberg
Opna forundringspakke. Leiar i Midt-Telemark Venstre, Steinar Sæland, opn ei pakke med gamle protokollar frå Saude Venstreforening frå 1894 og Sauherad og Nes Venstrelag frå 1951. Rundt bordet f.v. sit Peder Rekkedal (skjult), Tone Aarnes, Ingvar Skobba, Aslak Gunnheim og Torstein Fosstveit. Foto: Øystein Akselberg

Sauherad skriv kulturhistorie