201105 barnepraten Tarjei (4)

Tarjei (4) har lyst til å dra til Danmark