MEINING: Bård I. Freberg
MEINING: Bård I. Freberg FOTO: Privat

– Me fleipar ikkje med eit farleg virus