EIN STAD Å BOLTRE SEG. Monica Espedalen og hunden Bella trur det kan bli eit sosialt og godt lågterskeltilbod med ein hundepark i Evjudalen.
EIN STAD Å BOLTRE SEG. Monica Espedalen og hunden Bella trur det kan bli eit sosialt og godt lågterskeltilbod med ein hundepark i Evjudalen.

Planlegg hundepark i Evjudalen