Bøkappleiken konsert og utstilling Olaf G. Helland 140-års jubileum ti kjende spelemenn på eigne O G hellandfeler. 23 feler på utstilling  Bø juniorspelemannslag 
Torgeir Straand og forfattar Kjell Chr. Midtgaard
FELEUTSTILLING: Kjell Christian Midtgaard fortel om felene under utstilling og kappleik på Sandvin i 2015. Intervjuar er Torgeir Straand.

Kongens fortenestemedalje til felemakarbok-forfattar