Siri Blichfeldt Dyrland håpar ein kan få til avtale med kommunedirektøren i neste veke.
EIT SJOKK. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland og tilsette i kommunen er rysta over valden på kommunehuset i går.

Sem-Jacobsen på førsteplass og Blichfeldt Dyrland inn på lista