Siri Blichfeldt Dyrland håpar ein kan få til avtale med kommunedirektøren i neste veke.
ØVSTE SJEF. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland.

Sem-Jacobsen på førsteplass og Blichfeldt Dyrland inn på lista