sti stigryddingskurs stigsykling stisykling 
F.V. Anette Mjølsnes, Rekkje, Roald Eldheim, Rekkje, Siri Elisabeth Hafnor, Joar Hvitsand, Dag Einar Hvitsand, Øyvind Dag Dahle (delvis skjult) og Ole Johnny Prestbakke.
KURS: For å legge til rette for terrengsykling har det blant anna blitt arrangert kurs i å lage stiar for sykling. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

Formannskapet utsette stisyklingsselskap