KAN FÅ PLASS: Tormod Helås er foreslått på stortingsvallista.
KAN FÅ PLASS: Tormod Helås er foreslått på stortingsvallista.

Tormod Helås med på stortingsliste