FLEIRE LEDIGE. NAV har i dag publisert dei siste tala om arbeidsledigheit i fylket.
FLEIRE LEDIGE. NAV har i dag publisert dei siste tala om arbeidsledigheit i fylket.

Arbeidsledigheita aukar igjen