GLADE JUL: Glade jul blir det. Det blir også med mange kulturskuleelevar, men det blir ikkje slik som i fjor.
GLADE JUL: Glade jul blir det. Det blir også med mange kulturskuleelevar, men det blir ikkje slik som i fjor.

Det blir juleshow i år óg, men det blir på ein annan måte