Nøgde karar: Stasjonssjef og bestefar Gunnar (66) og soneson Sander (19), begge Mæland, er nøgd med å havne på innsamlingstoppen i Telemark..
Nøgde karar: Stasjonssjef og bestefar Gunnar (66) og soneson Sander (19), begge Mæland, er nøgd med å havne på innsamlingstoppen i Telemark..

På innsamlingstoppen