TRENAR: Liv Astrid Vinbekk (t.h.) tykkjer dei blir spreke av treninga. Inger Hushagen (t.v.) trenar med manualar. Idrettspedagog Mathias Storaas instruerer og hjelper.


Midt-Telemark kommune Aktivitetssenter Dagsenter Inger Hushagen t.v. Liv Astrid Vinbekk, t.h, Mathias Storaas idrettspedagog
EIN PERSON REISER: Ein av personane som nytta dagsenteret ved Bø sjukeheim deltek i aktivitetar på Gvarv.

Dei spelar fotball, handball og bowlar, men snart kan det vere slutt