VIKTIG FOR MANGE: Det er mange som brukar Norsjø, på ulike måtar. Saka om utslepp av kjølevatn har engasjert også i MIdt-Telemark.
VIKTIG FOR MANGE: Det er mange som brukar Norsjø, på ulike måtar. Saka om utslepp av kjølevatn har engasjert også i MIdt-Telemark. FOTO: Hilde Eika Nesje

Har behandla kjølevassplan