BEKYMRA: Råd for funksjonsshemma (RFU) etterlyste analyser av korleis innsparingane råkar brukarane. Oppe f.v. Inger Marie Dahl, Urban M. Eriksen, sekretær for RFU, John B. Tveita (nede f.v.) og Jostein Bakkåker Fosse, utvalsleiar.
BEKYMRA: Råd for funksjonsshemma (RFU) etterlyste analyser av korleis innsparingane råkar brukarane. Oppe f.v. Inger Marie Dahl, Urban M. Eriksen, sekretær for RFU, John B. Tveita (nede f.v.) og Jostein Bakkåker Fosse, utvalsleiar.

Sparekutt bekymrar Råd for funksjonshemma