På Ibsenhuset. Den lille piken med fyrstikkene. Framsyning 17. og 18. desember.
På Ibsenhuset. Den lille piken med fyrstikkene. Framsyning 17. og 18. desember.

Heildigitalt teater til Ibsenhuset