HAR FÅTT NY JOBB: Kjetil Lie, seniorforskar, Telemarksforsking Bø. 

KJEM MED GODT NYTT: Kjetil Lie, seniorforskar  ved Telemarksforsking i Bø, har godt nytt om kommuneøkonomien. 
Kjetil Lie, seniorforskar, Telemarksforsking Bø
Kjetil Lie. FOTO: Arkiv, Bø blad

– Mange kan oppfatte at dette er midlar som har kome i tillegg, det er det ikkje