RAudt Rødt Vidar Jørgensen Ellen Hageman budsjett psykisk helse
TEK ANSVAR: Vidar Jørgensen og Ellen Hageman i Raudt vil snakke for dei som ikkje klagar sjølve. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Stolar på Arbeiderpartiet