Bruktbua er open. Driftsansvarleg Halvard Venås ved Brenna miljøstasjon kan fortelje at gjenbruksstasjonen no er i bruk. Her kan folk både levere og hente med seg ting og tang som er for bra til å kaste.
Bruktbua er open. Driftsansvarleg Halvard Venås ved Brenna miljøstasjon kan fortelje at gjenbruksstasjonen no er i bruk. Her kan folk både levere og hente med seg ting og tang som er for bra til å kaste.

Betre avfallssortering på Brenna