LIVSVIKTIG: Elevrådet meiner elevane treng meir symjeopplæring, ikkje mindre. 
På bildet ser me framme f.h. Camilla Moen, Mari Stavsholt, Tobias Richards, Dagne Sæland, Henriette Rui Olsen og Ida Christiansen. Bak f.h. Kaia Kvan Haugen, Emma Richards og Filip Øien Dalen. 
På bassengkanten f.v.: Tina Øverland, Ellen Dahl Finnestad, Renate Øien, Audun Eiriksson og kultursjef Hilda Sørum. 

Skarphedin svømmegruppe symjegruppe symjing  Gvarv idrettshall symjehall
VIL FORTSATT HA BASSENG: Midt-Telemark KrF vil arbeide for at symjebassenget på Gvarv ikkje blir nedlagt.

Det er i det nye budsjettet til Midt-Telemark kommune foreslått å stenge bassenget på Gvarv – igjen