????????????????????????????????????
Rivearbeid i Hesteskoen: Ei maskin frå Groven & Karlsen riv den gamle stova på Åsen husmannsplass. Torbjørn Sanden ryddar unna det som kan takast vare på.

Gammal og omstridt stove blir rive