KORONAUTGIFTER: Midt-Telemark kommune er tildelt skjønnsmidlar frå Statsforvaltaren i samband med koronautgifter.
Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern på arbeidsplassar