Midt-Telemark kommune formannskap  Midt-Telemark kommune formannskap 
EINIGE: Formannskapet var samrøystes når det gjeld Frisklivssentralen og bassenget på Gvarv. F.v. og rundt: Borgar Kaasa, Svein Taranrød, Ingebjørg Nordbø, Siri Blichfeldt Dyrland, Per Dehli, Mona Slaaen, Bjørn Magne Langkås, Ingemar Bråten, Mette Haugholt og Steinar Sæland.
DISKUTERTE IKKJE DIGITALISERING: F.v. og rundt: Borgar Kaasa, Svein Taranrød, Ingebjørg Nordbø, Siri Blichfeldt Dyrland, Per Dehli, Mona Slaaen, Bjørn Magne Langkås, Ingemar Bråten, Mette Haugholt og Steinar Sæland.

– Det er vanskeleg når det blir vist til ein plan som ikkje finst