FORESLÅR KUTT I ERGOTERAPI-TILBODET. Ergoterapeutens oppgåve er hovudsakleg å leggje til rette for at brukarar trass helseplagar kan bu heime. Ein kan mellom anna låne til dels avanserte hjelpemiddel   gjennom NAV hjelpemiddelsentral.
SEIER NEI TIL FLYTTING: På hjelpemiddelsentralen til NAV kan ein mellom anna låne til dels avanserte hjelpemiddel. FOTO: Arkivfoto

Selvfølgelig må vi spare, men…