OPPFORDRING: Åge Haugen i sykkelgruppa, André Horgen, leiar i IL Skarphedin og langrennsgruppa, og Sandra Langeveld Sas i barneidretten oppfordrar fleire til å engasjere seg i å skape aktivitet og idrettsarenaer for barn og unge.
OPPFORDRING: Åge Haugen i sykkelgruppa, André Horgen, leiar i IL Skarphedin og langrennsgruppa, og Sandra Langeveld Sas i barneidretten oppfordrar fleire til å engasjere seg i å skape aktivitet og idrettsarenaer for barn og unge.

– Me slit med å skaffe eldsjeler og trenarkrefter og har over tid hatt svært dårleg rekruttering av yngre folk.