PTN-møte: Kommunalsjef Vidar Lofthus orienterte om status for nytt høgdebasseng for drikkevatn og status i utbygging av eit bustadfelt på Svevalia nord..
PTN-møte: Kommunalsjef Vidar Lofthus orienterte om status for nytt høgdebasseng for drikkevatn og status i utbygging av eit bustadfelt på Svevalia nord..

Nytt om drikkevatn og bustadfelt på Nordagutu