Mette Østerli Evju sopp lav kjuker blomster
KORT VEG: Mette Østerli Evju treng berre gå ut døra så er ho på tur. Rett ved huset har ho skogen med steinar, stubbar og ein gammal grendeveg.

– I sommar skjedde det noko som snudde opp ned på tilveret mitt