DEMT NED: Kjell Bitustøyl har skrive bok om Havradalen og slektsgarden som blei demt ned av Tokkeutbygginga.  Omslaget på boka viser Tor Havradalen, som budde på garden heilt fram til 1961.
DEMT NED: Kjell Bitustøyl har skrive bok om Havradalen og slektsgarden som blei demt ned av Tokkeutbygginga. Omslaget på boka viser Tor Havradalen, som budde på garden heilt fram til 1961.

Soga om Fjellgarden som forsvann