Astri Bjerke Lie
Astri Bjerke Lie

– Eg vil takke dei som hjelper andre