STORTINGSREPRESENTANT: Åslaug Sem-Jacobsen representerer Telemark Senterparti på Stortinget.
STORTINGSREPRESENTANT: Åslaug Sem-Jacobsen representerer Telemark Senterparti på Stortinget. FOTO: Telemark Senterparti

Telemark Sp lovar ny kurs