VURDERER Å SELJE ANLEGGET. Bø fjernvarmeanlegg i Lundevegen slik det tok seg ut etter at den nye "termosen" kom på plass i 2014.
VURDERER Å SELJE ANLEGGET. Bø fjernvarmeanlegg i Lundevegen slik det tok seg ut etter at den nye "termosen" kom på plass i 2014.

Nå vurderer eigarane å selje Bø fjernvarmeanlegg