FUSJONERER. SpareBank 1 Telemark og SpareBank 1 BV går saman om å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge. F.v. Rune Fjeldstad, administrerande direktør i SpareBank1 BV og Per Halvorsen, administrerande banksjef i SpareBank1 Telemark
FUSJONERER. SpareBank 1 Telemark og SpareBank 1 BV går saman om å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge. F.v. Rune Fjeldstad, administrerande direktør i SpareBank1 BV og Per Halvorsen, administrerande banksjef i SpareBank1 Telemark

Sparebankar slår seg saman