Pussar opp. Dagleg leiar Anne Grete Lieng (f.v.), tilsett Tine Helen Møller og senterleiar Tove Lundeberg Bringa gledar seg over at Bøsenteret på ny får forretning med blomster. Og i tillegg blir det interiør og gaveartiklar. Fram mot opning skal det pussast opp og ordnast til i lokalet.
Pussar opp. Dagleg leiar Anne Grete Lieng (f.v.), tilsett Tine Helen Møller og senterleiar Tove Lundeberg Bringa gledar seg over at Bøsenteret på ny får forretning med blomster. Og i tillegg blir det interiør og gaveartiklar. Fram mot opning skal det pussast opp og ordnast til i lokalet.

Blomster til jul på Bøsenteret