ordførar Siri  Blichfeldt Dyrland
ORDFØRAR: Siri Blichfeldt Dyrland svarar på kritikken frå tre som har sagt opp jobbane sine i kommunen.

Siri presenterer Midt-Telemark i julekalender