Midt-Telemark kommune Sauherad Furumoen omsorgssenter
NYE OPPGÅVER: Furumoen omsorgssenter har fungert som demensavdling, men er bygd som omsorgsbustadar. No skal det igjen bli omsorgsbustader, og dei som bur her får hjelp av heimetenesten.

Bekymra for flytting