TAKKAR FOR OPENHEIT. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland og kommunedirektør Per Dehli takkar studentane for at dei har vore opne og bidratt til å stoppe smitta.
TAKKAR FOR OPENHEIT. Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland og kommunedirektør Per Dehli takkar studentane for at dei har vore opne og bidratt til å stoppe smitta.

– Ver varsame med å snakke ned eller kome med nedsetjande utsegn om enkeltpersonar eller grupper i kommunen vår på bakgrunn av smitte.

Kjære innbyggjarar og andre!

Me ynskjer å kome med ei oppmoding i samanband med smitteutbrota me har hatt, har og mogleg får i kommunen vår.

Ny smitta meldt i går

Midt-Telemark kommune fekk i går melding om eit nytt smittetilfelle. Ein person hadde positiv covid-19-test (dette er same person som me meldte om i går, berre 1 totalt).

50 definerte nærkontaktar er sett i karantene og testast i dag og i morgon.

Bø vidaregåande skule har gjort ein god jobb med informasjon til elevar og tilsette, og har vore god til å samarbeide med kommunens smittesporingsgruppe.

Vær raus

Covid-19 er smittsamt, det veit me. Me vil oppmode dykk alle til å vere gode og rause med kvarandre, også når me opplever smitteutbrot i kommunen vår.

I tida me er inne i må me vere førebudd på at smittetilfelle kjem.

Ver varsame med å snakke ned eller kome med nedsetjande utsegn om enkeltpersonar eller grupper i kommunen vår på bakgrunn av smitte.

Me skjønar at smitteutbrot kan gje engstelse, redsel og sinne, men det gjev ikkje rett til å uttale seg negativt om andre.

Godtek ikkje nedsetjande innlegg og ytringar

Som ordførar og kommunedirektør er me vane med kritiske tilbakemeldingar til kommunen. I eit demokrati er det ei viktig kjelde for utvikling, alle skal bli høyrde. Men me godtek ikkje nedsetjande innlegg og ytringar på kommunens facebookside som rettar seg mot enkeltpersonar eller grupper. Me oppmodar til ikkje å gjere det ellers heller.

Ekstra punkt:

Vi ynskjer derfor å leggje til eit ekstra punkt til reglane om smittevern:

  • Vask hendene
  • Hald avstand
  • Vær gode og rause med kvarandre