LEVER FARLEG: Hittil i år er det påkøyrt 47 ville dyr i Midt-Telemark, som er mykje mindre enn i fjor.
LEVER FARLEG: Hittil i år er det påkøyrt 47 ville dyr i Midt-Telemark, som er mykje mindre enn i fjor.

Færre viltpåkøyrslar i Midt-Telemark – sjå kor bilane treff på dyra