NY HEIDERSPRIS:  Redaktør Hilde Eika Nesje håper på mange forslag til kandidatar frå alle delar av den nye kommunen.
NY HEIDERSPRIS: Redaktør Hilde Eika Nesje håper på mange forslag til kandidatar frå alle delar av den nye kommunen.

Nå kan du foreslå kandidatar til Bø blads heiderspris