VELDIG MANGE: – Veldig mange får behov for utstyr og hjelp frå hjelpemiddelsentralen, meiner Asbjørn Dyrud. – Også politikarar kan trenge hjelp frå ergoterapien, påpeikar han.

Asbjørn Dyrud 
Ergoterapi ergoterapeut nedlegging av stilling
Asbjørn Dyrud

– Det handlar om ein kan bu heime eller ikkje