MÅ IKKJE HETSE FOLK. – Både elevar og andre må stå saman når nokon får påvist covid-19. Det kjem aldri noko godt ut av mobbing. Det seier f.v. elevrådsrepresentantane Eline Momrak og Jon Engravslia Aarebakk og rektor Jon Helge Bergane.
MÅ IKKJE HETSE FOLK. – Både elevar og andre må stå saman når nokon får påvist covid-19. Det kjem aldri noko godt ut av mobbing. Det seier f.v. elevrådsrepresentantane Eline Momrak og Jon Engravslia Aarebakk og rektor Jon Helge Bergane.

– Me må ikkje sparke dei som ligg nede