FOR ALLE. Legane og Nav sender folk på trening på Frisklivssentralen, men andre som føler behov for aktivitet kan også kome.
Frisklivssentralen trening Evjudalen  Frisklivssentralen trening Evjudalen
NY DEBATT: Det ligg an til at det blir ny debatt om ikkje-lovpålagde tenester som kommunen brukar pengar på. Frisklivssentralen og baseng skal ikkje står først på lista.

Nome løyver pengar til Frisklivssentralen, det er viktig